Dominikánský Dvůr – naše minulost…

Dominikánský dvůr

Zemský pivovar vynaložil od 2014 do 2017 mnoho milionů korun na schválení projektu rekonstrukce Dominikánského Dvora. Projekt prošel časově náročným procesem schvalování včetně Národního památkového ústavu. Většina dotčených orgánů dala kladné vyjádření včetně kompletního schválení památkovým úřadem.

Součástí podmínek Městské části Prahy 4 bylo prokázání finanční schopnosti. Doložili jsme tuto připravenost v září 2017.

Byli jsme těsně před vlastním zahájením rekonstrukce, kdy se objekt měl opravit a jeho součástí měl být malý pivovar (historicky tam byl už od roku 1626), dále pak menší hotel a restaurace. Dvorní část měla být idylickou oázou pro místní branické občany.

Politický názor Městské části Prahy 4 je ale jiný. Bez ohledu na tyto skutečnosti a jasně prokázanou připravenost k zahájení rekonstrukce, sdělila nám, že Zemský pivovar nesplnil podmínky nájemní smlouvy a tuto jednostranně ukončila. Dopady tohoto účelového rozhodnutí jsou analyzovány jako zmařená investice a tím vyvstává otázka možného soudního sporu o náhradu škody.

S ohledem na tuto skutečnost se Zemský pivovar přestěhoval do přechodných skladových prostorů. Ale nenecháme se odradit! Projekt Zemského piva pokračuje. Rok 2018 (dle čínských pranostik rok Zemského psa), byl o nadechnutí a restrukturalizaci – změny v partnerech (interně a externě) a vyhledání jiného vhodného místa v rámci Prahy pro výstavby a realizaci našeho pivovaru. A podařilo se nám to! Ovšem ponaučení zkušenostmi z Brániku, byť již máme podepsanou nájemní smlouvu, nebudeme zatím sdělovat lokalitu, dokud nenačerpáme alespoň část potřebných prostředků. Ale brzy to zveřejníme :).